Zadzwoń do nas (Pn-Wt 7-17, Śr 7-18, Czw-Pt 7-17)

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, dostępnego w domenie obroza-elektryczna.pl, prowadzonego przez Reedog s.r.o. z siedzibą w Pradze, Sedmidomky 459/8, Praha, 147 00, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Miejski Sąd w Pradze –oddział C, 225792. Pod numerem indentyfikacyjnym 05179220, VAT: CZ05179220

 

 

 

 1. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

  • Ten regulamin (dalej tylko „regulamin“) spółki handlowej Reedog s.r.o., z siedzibą Sedmidomky 459/8, Praha, 147 00 numer identyfikacyjny: 05179220, VAT: CZ05179220, zapisana w rejestrze handlowym Miejskim sądem w Pradze, oddział C, 225792 (dalej tylko „sprzedawca“) zgodnie z przepisami § 1751 odst. 1 zakon nr. 89/2012 Sb., kodeks cywilny (dalej tylko „kodeks cywilny“) wzajemne prawa i powinności umawiających się stron utworzonych w kontekście lub na podstawie umowy kupna (dalej tylko „umowa kupna“) uzawiera między sprzedawcą i inną osobą fizyczną (dalej tylko „kupujący“) prośrednictwem internetowego sklepu sprzedawcy. Internetowy sklep jest sprzredawcą na stronie internetowej umieszczonej na adresie internetowym elektro-obojky.cz (dalej tylko „strona internetowa“), i to pośrednictwem interfejsu strony internetowej (dalej tylko „interfejs strony internetowej“).
  • Regulamin nie dotyczy przypadków, kiedy osoba, która ma w umysłu zakupić towar od sprzedawcy, jest osobą prawną lub osobą, która umówia przy zamówieniu towaru w ramach swej przedsiębiorskiej czynności lub w ramach swego samodzielnego wykonania profesji. Tych dotyczy samodzielny regulamin dla hurtowej sprzedaży. 
  • Postanowienia odchylne od regulaminu jest możliwe umówić umowie kupnej. Odchylne umowy w umowie kupnej mają pierszeństwo przed ustanowieniem regulaminu.
  • Ustanowienia regulaminu są częścią integralną umowy kupnej. Umowa kupna i regulamin są przygotowane w języku polskim i czeskim. Umowe kupną można zawrzeć w polskim i czeskim języku.
  • Brzmienie regulaminu może sprzedawca mienić i dopełniać. Tym ustanowienia nie są dotknięte prawa i powinności utworzone na czas czynności przeszłego brzmienia regulaminu.
  • Polityka cenowa

   Prezentowane w sklepie internetowym www.obroza-elektryczna.pl ceny są realizowane wyłącznie na zamówienia składane za pośrednictwem tego sklepu.

   W kartotekach towarów podajemy jednostkowe ceny netto oraz brutto z ustawowym VAT 21% (wyłącznie dla klientów prywatnych z Polski i firm z Polski, nieposiadających unijnego numeru VAT) 

   • Dokumenty sprzedaży: 
   • Firmy
    Jesteśmy czeską firmą dla klientów z Polski (oraz innych krajów EU)mających potwierdzony europejski numer VAT firmy Klienta wystawiamy fakturę z 0% VAT.  
   • Nabywcy prywatni
    Nabywcom prywatnym zamówione towary wysyłamy na podany adres (w tym przypadku produkty są opodatkowane wg stawki VAT obowiązującej w Czechach, 21%). 
  •  

   W przypadku transakcji dokonywanych z klientami nie będącymi konsumentami zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji, w sytuacji, gdy z powodów technicznych cena podana w internecie będzie błędna, a Klient nie zaakceptuje jej poprawnej wysokości. Koszty wynikające z tego tytułu nie będą obciążały Klienta.

 2. Konto użytkownika

  • Na podstawie rejestracji kupujący wykona na stronie internetowej, może kupujący mieć dostęp do swego interfejsu użytkownika. Ze swego interfejsu użytkownika może kupujący zamówiać towar (dalej tylko „konto użytkownika“). Kupujący może zamówiać towar też bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu sklepu internetowego.
  • Przy rejestracji na stronie internetowej i przy zamówieniu towaru jest kupujący powinny zadawać prawidłowo i zgodnie z prawdą wszelkie informacje. Dane zadane kupującym w koncie użytkownika i przy zamówieniu towaru są sprzedającym brane pod uwage jako poprawne.
  • Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony loginem i hasłem użytkownika. 
  • Sprzedawca może anulować konto użytkownika, w przypadku, kiedy konto użytkownika nie jest używane 2 lata, lub w przypadku, gdy kupujący naruszy umowę kupna (lub innego punktu z regulaminu).
  • Mogą nastąpić przerwy w dostępie do konta wynikające z prac modernizacyjnych lub testów opragromowania.
 3. Zamówienie i zawarcie umowy kupna

  • Wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu internetowego www.obroza-elektryczna.pl są wiążące. Wysyłając zamówienie kupujący potwierdza, ze zapoznał się i zgadza się z niniejszym regulaminem , jak również z zasadami reklamacji.
  • Sklep internetowy zawiera informacje o produktach, łącznie z cena poszczególnych produktów. Ceny są ważne w czasie zamówienia i są ostateczne, tj. wraz z VAT, ew. wszystkimi pozostałymi podatkami i opłatami, które konsument musi zapłacić, aby otrzymać towar. Kupujący ma możliwość przed złożeniem zamówienia zapoznać się z informacjami, na jak długo obowiązuje oferta lub cena.
  • Sklepu internetowego podaje informacje o kosztach związanych z dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z dostawą towaru, dotyczą Polski. Termin dostawy wynosi zwykle 2–3 dni robocze, jeżeli towar znajduje się w naszym magazynie lub 5–8 dni roboczych, jeśli znajduje się w magazynie u dostawcy.
  • Podczas zamawiania klient powinien wybrać produkty, prawidłowo wypełnić formularz zamówienia (podać wszystkie dane zalecane i wymagane w formularzu) i wysłać zamówienie, formularz zawiera:
   • zamówione produkty (zamówiane produkty kupujący "wkłada" do elektronicznego koszyku w sklepie internetowym),
   • sposób płatności 
   • sposób dostawy zamówienia
  • Jeśli kupującym jest konsument, propozycja do zawarcia umowy kupna jest zamieszczenie przez sprzedającego towaru oferowanego na stronach sklepu, umowa kupna powstaje podczas odesłania zamówienia przez kupującego – konsumenta i przyjęcia zamówienia przez dostawcę. To przyjęcie dostawca niezwłocznie potwierdzi kupującemu informacyjnym emailem na podany adres email, to potwierdzenie nie ma jednak wpływu na powstanie umowy. Powstałą umowę (wraz z ustaloną ceną) można zmienić lub anulować tylko na podstawie umowy stron lub na podstawie prawnych uzasadnień.
  • Sprzedawca może prosić o potwierdzenie poszczególnych zamówień, szczególnie na wysoką kwotę, za które uważane jest zamówienie towarów o wartości powyżej 2500 PLN. Sprzedający w takich przypadkach wymaga potwierdzenia zamówienia ze strony kupującego, najlepiej mailowo lub telefonicznie.
  • Zawarcie umowy

   Składając zamówienie na stronie www.obroza-elektryczna.pl Klient używa przycisku: „obowiązkowo zamawiam”.

 4. Cena towaru i warunki płatności

  • Ceny są ważne w czasie zamówienia i są ostateczne, tj. wraz z VAT, ew. wszystkimi pozostałymi podatkami i opłatami, które konsument musi zapłacić, aby otrzymać towar. Kupujący ma możliwość przed złożeniem zamówienia zapoznać się z informacjami, na jak długo obowiązuje oferta lub cena.
 1. Odstąpienie od umowy kupna

  • Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (w przypadku rzeczy dostarczanych osobno), bądź po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części (w przypadku rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach).

   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę (proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Adres e-mail to info@obroza-elektryczna.pl

   Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzymuje od Sprzedawcy zwrot wszelkich płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu przelewu na konto bankowe podane przez kupującego chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Odesłanie lub przekazanie rzeczy musi nastąpić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  •  Konsument jest zobowiązany do zwrócenia sprzedawcy nieuszkodzonego towaru, bez śladów używania lub zużycia, w oryginalnym opakowaniu i z wszystkimi akcesoriami. Po otrzymaniu zwróconych towarów sprzedający zwróci kupującemu odpowiednią kwotę uprzednio uzgodnionym sposobem, najpóźniej do 14 dni od wyrażenia decyzji kupującego (od dotarcia odstąpienia od umowy). Przy niespełnieniu tych warunków sprzedawca może żądać rekompensaty od konsumenta za zmniejszenie wartości zwróconych towarów. W przypadku niedotrzymania terminu odstąpienia od umowy jest takie odstąpienie od umowy nieważne i konsumentowi nie przysługują żadne prawa do zwrotu towaru.
  • Procedura reklamacyjna

   W przypadku stwierdzenia wady, Kupujący chcąc skorzystać z przysługujących mu uprawnień zobowiązany jest:

  • zawiadomić Sprzedawcę lub Gwaranta (Reedog s.r.o) o stwierdzonej wadzie i poinformować o sposobie dostarczenia Sprzedawcy lub Gwarantowi produktu (osobiście przez Kupującego, bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej), na adres: Reedog s.r.o. (obroza-elektryczna.pl), ul. Główna 22, 59-921 Kopaczów. Informacji tych należy udzielić Sprzedawcy lub Gwarantowi telefonicznie, pod nr infolinii: +48 579 061 399, lub na adres poczty elektronicznej info@obroza-elektryczna.pl
  • przed wysyłką należycie zabezpieczyć produkt na czas transportu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia produktu i inne szkody poniesione przez Kupującego w czasie przed rzeczywistym dostarczeniem produktu i wydaniem go Gwarantowi, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia w czasie transportu, jeżeli wady te nie powstały z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem produktu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
  • Do produktu reklamowanego, Klient niebędący konsumentem , jest obowiązany bezwzględnie dołączyć:

   • dowód zakupu oraz w przypadku korzystania z uprawnień w ramach gwarancji dokument gwarancyjny (jeśli został dostarczony wraz z towarem)
   • dokładny opis usterki
   • dane kontaktowe (oprócz adresu zwrotnego niezbędne jest podanie nazwiska osoby kontaktowej i numeru telefonu)
  • Sprzedawca lub Gwarant rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
  • Realizacja zamówień

  • Zamówienia złożone i uregulowane do godziny 14:00 dnia roboczego, zostaną wysłane w tym samym dniu.
  • Firmy
   Jesteśmy czeską firmą dla klientów z Polski (oraz innych krajów EU)mających potwierdzony europejski numer VAT firmy Klienta wystawiamy fakturę z 0% VAT.  
  • Nabywcy prywatni
   Nabywcom prywatnym zamówione towary wysyłamy na podany adres (w tym przypadku produkty są opodatkowane wg stawki VAT obowiązującej w Czechach, 21%). 

   Finalizując zamówienie w naszym sklepie, Klient wybiera sposób dostawy.

   • Poczta lub firma kurierska na mój koszt
   • organizacja transportu na mój koszt
  • Do każdej przesyłki o wartości do 327 zł brutto zostaną doliczone koszty transportu. Koszty dostarczenia towaru są automatycznie dodawane do faktury jako odrębna pozycja, w związku z czym wartość brutto faktury jest równa wartości pobrania.
  • Dostawy na terenie Polski realizujemy za pośrednictwem  firmy kurierskiej www.postabezhranic.cz oraz firmy DHL lub Poczty Polskiej Koszt dostarczenia przesyłek w dowolne miejsce w Polsce, wraz z ubezpieczeniem wynosi:

   • 18 zł (płatność za pobraniem)
   • 15 zł (płatność PayPal)
  • Termin dostawy

   Termin dostawy wynosi zwykle 2–3 dni robocze, jeżeli towar znajduje się w naszym magazynie lub 5–8 dni roboczych, jeśli znajduje się w magazynie u dostawcy.

 3. Transport i dostawa towaru

  • W przypadku, że jest sposób dostawy negocjowany na podstawie specialnego pożądania kupującego, niesie kupujący ryzyko i w przypadku następnych kosztów złączonych z tym zposobem transportu.
  • Jeśli jest sprzedawca według umowy kupnej powinny dostawić towar na miesce podane kupującym w zamówieniu, jest kupujący powinny przejąć towar przy dodaniu.
  • W przypadku, że jest powodem na stronie kupującego potrzebne towar dodać kilkakrotnie lub innym zposobem, niż było dane w zamówieniu, jest kupujący powinny zapłacić koszty złączone z powtarzającym się dodawaniem towaru, resp. koszty złączone z innym zposobem dostawy.
  • Po przejęciu towaru jest kupujący powinny zkontolować nie uszkodzone opakowanie towaru i w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia to natychmiast informować dostawce. W przypadku opakowania wzkazującego na włamanie do przesyłki nie musi kupujący przyjąć zasyłke od dostawcy.
  • Następne prawa i powinności stron przy transportu towaru mogą regulować specialne warunki dodania sprzedawcy, jeśli są sprzedawcą wydane.
 4. Następne prawa i powinności umawiających się stron

  • Kupujący nabywa własność towaru zapłaceniem całej ceny kupnej towaru.
  • Mimosądowe zajmowanie się skargą konsumenta zapewnia sprzedawca pośrednictwem adrese elektronicznej info@obroza-elektryczna.pl. Informacje o wyrządzeniu skargi kupujący zaśle sprzedawcy na elektroniczny adres kupującego.
  • Sprzedawca ma prawo do sprzedaży towaru na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności handlowej. Kontrole przeprowadza w ramach swej czynności właściwy organ. Nadzór nad ochroną danych osobowych wykonuje Urząd dla ochrony danych osobowych. Czeska inspekcja handlowa wykonywa w ograniczonym obszarze mimo wszystko kontrole nad dotrzymywaniem zakona nr. 634/1992 Sb., o ochronie konsumenta, w brzmieniu późniejszych przepisów.
  • Kupujący tym bierze na siebie niebezpieczeństwo zmiany okoliczności w znaczeniu § 1765 odst. 2 kodeksu cywilnego.
 5. Ochrona danych osobowych

  • Informacje o klientach są przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem w Republice Czeskiej, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych nr 101/2000 Sb. z późniejszymi dodatkami i przepisami. Kupujący wraz z zawarciem zamówienia zgadza się na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych w bazie danych sprzedawcy po sukcesywnym spełnieniu umowy, aż do momentu pisemnego oświadczenia nie zgadzającego się z tym przetwarzaniem. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, łącznie z innymi ustawowymi prawami do tych danych. Dane osobowe mogą być na pisemne żądanie klientów usunięte z naszej bazy danych. Dane osobowe klientów są w pełni zabezpieczone przed nadużyciami. Dane osobowe klientów dostawca nie przekazuje żadnej dalszej osobie. Wyjątkiem są zewnętrzni dostawcy, którym są dane osobowe klienta przekazywane w niezbędnym minimum w celu dostawy towarów. Indywidualne umowy, po ich zamknięciu są przez kierownika archiwizowane w formie elektronicznej i są dostępne tylko dla kierownika sklepu.

   Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia. wych danych osobowych, jest mu sprzedawca powinny tą informacje udzielić.

 6. Wysyłanie wiadomości handlowych i pliki cookies

  • Kupujący zgadza się z wysyłaniem informacji złączonych z towarem, usługami lub firmą przedawcy na adres elektroniczny kupującego i dalej zgadza się z wysyłaniem wiadomości handlowych kupującemu na adres elektroniczny kupującego.
  • Kupujący zgadza się z przechowywaniem tzv. cookies w jego komputerze.
 7. Wysyłanie

  • Kupującemu może być wysyłane na adres elektroniczny kupującego.
 8. Postanowienia końcowe

  • Jeśli związek zawarty umową kupną zawiera międzynarodowe (zagraniczne) elementy, potem strony umawiają, że związek kieruje się czeskim prawem. Tym nie są dotknięte prawa konsumenta wpływające z obecnie obowiązujących przepisów prawnych.
  • Jeśli są niektóre przepisy warunków handlowych nie ważne lub nie uczynne, lub się tak stanie, zamiast nie ważnych przepisów nastąpią przepisy, ich sens się nie ważnym przepisom co najwižecej przybliża. Nie ważność lub nie płatność jednego przepisu nie jest dotknięta ważność ostatnich przepisów.
  • Dane sprzedawcy:  Reedog s.r.o., Sedmidomky 459/8, Praha 101 00, Republica Czeskiej, adres poczty elektronicznej info@obroza-elektryczna.pl, telefon +48 579 061 399
  • Adres do wysyłania zwrotów, reklamacji: Reedog s.r.o. (obroza-elektryczna.pl), ul. Główna 22, 59-921 Kopaczów

 

W Pradze dnia 1.8.2016                                                                                           Reedog s.r.o.